Розробка бізнесового плану це стандартні правила гри якими користуються всі високо розвинуті держави. В цьому документі належним чином розраховується загальна концепція по реалізації проекту інвестицій в цілому, та прогнозуються основні його пункти. Розробка, підхід і виклад бізнесового плану в основі своїй залежить від характеру всього інвестиційного проекту, тобто від мети і загального обсягу капіталовкладень інвесторами. Наприклад, інвестиції великих компаній потребують доволі великих капіталовкладення, а отже і сам бізнес-план розробляється ретельно, досконало і професійно для заохочення потенційних кредиторів. Опис цього документа охоплює сорок - п’ятдесят сторінок, на його розробку обов’язково долучають експертів належного профілю. Середні, або невеликі інвестиційні проекти бізнесу можуть бути розроблені в більш коротких варіантах, та міститися в більшості на двадцяти сторінках, але при тій, чи іншій потребі завжди допускається їх уточнення, або доповнення.

В обов’язковому порядку складається резюме даного документа, тобто коротка його характеристика, та розміщується на першій сторінці. В резюме доводиться відповідність проекту інвестиційної діяльності зі стратегією інвестицій самої фірми. Тут теж містять характеристику проекту інвестицій, та доводять потрібну для цього суму у валюті національній і міжнародній, тобто доларах США. Далі доводиться до відома кредиторів дієвість і привабливість даного підприємства, та вплив зовнішнього середовища на його перспективу і ефективність після запровадження додаткових капіталовкладень. Надалі викладається характеристика виробленої продукції, або послуг. В даній характеристиці вказуються відмінні ознаки продукції в порівняні з іншими, та їх привабливість споживачам. Тут потрібно довести конкурентоспроможність того чи іншого товару, їх життєвий цикл, а відповідно і удосконалення технологій.

Надалі наводиться місцезнаходження поданого підприємства, та надаються параметри привабливості даного регіону, тобто наближення до ресурсів потрібної сировини, чи ринків збуту. Тут теж потрібно належним чином дати аналіз ринку збуту продукції не тільки на поточний, але й на майбутній період. Надається також характеристика потенційним споживачам того, чи іншого товару, чи виду продукції, котрі знаходиться на внутрішньому ринку, та запропоновані для отримання інвестицій і відповідно подають попит на неї на три роки. Однозначно прогнозується попит даної продукції на ринки збуту в межах інвестиційного проекту на наступні п’ять років. Тут проводиться відповідний прогноз конкуренції на можливих ринках збуту. До відома інвесторів доводиться відповідний обсяг продукції, та структура її виробництва, та визначають обсяг в загальному випуску запланованої продукції при виході її на заплановану потужність при можливих інвестиціях. Надалі поетапно ведуться розрахунки на всі асортименти виробленої продукції. Всі розрахунки подаються в національній та доларовій валюті. Для допомоги малому та середньому бізнесу створений Інтернет - проект Розумний.укр де можна отримати якісні послуги, та відповідні на них гарантії, причому на повністю безоплатній основі - https://rozumnyiukr.com/