Оптимізація складських процесів повинна бути головною метою будь-якої компанії, де вони впроваджуються. Поліпшення функціонування ланцюга поставок пов'язане з досягненням більшої продуктивності компанією, а також мінімізацією проблем, пов'язаних із затримками у виконанні замовлень або виникненням дефіциту на складі, що впливає тут на рівень задоволеності кінцевих споживачів.

Зміни щодо вдосконалення процесів на складі повинні здійснюватися поступово, поетапно, заздалегідь розробляючи перелік необхідних дій.

1. Визначте свою логістичну стратегію

Залежно від розміру та складності логістичних операцій, що виконуються вашою компанією (кількість замовлень на день, складські процеси, персонал та обладнання, що використовуються для обробки вантажів), вам слід прийняти стратегію, відповідну вашим потребам:

Складська логістика на малих та середніх підприємствах :

 • Стратегія компаній, які не виконують більше 50 замовлень на день.
 • Працівники виконують багато завдань та займаються різними складськими операціями: збирання вантажів, упакування тощо.
 • Пікіровка проводиться поетапно.

Складська логістика на великих підприємствах :

 • Використовується компаніями, які обробляють від 50 до 1000 замовлень на день.
 • Працівники виконують конкретні завдання на робочих станціях.
 • Збирання відбувається хвилями.

Промислова логістика :

 • Здійснюється компаніями, які готують більше 1000 замовлень на день.
 • Використання системи управління складом - є надзвичайно важливим у цій стратегії .

2. Визначити особу, відповідальну за оптимізацію складських процесів

Щоб уникнути ситуацій, коли є дефіцит або надлишок запасів та скарги споживачів через затримки, спричинені складськими процесами, слід призначити особу або навіть групу людей, відповідальних за нагляд та координацію ланцюга поставок. Їх завданням буде постійний контроль на складі, що дозволить оптимізувати складські процеси. Таким чином, ви зможете адаптувати реалізовану логістичну стратегію до цілей вашої компанії.

3. Подбайте про правильне планування вашого складу

 • Позначення зон на складі - слід пам’ятати, що кожна із зон повинна бути призначена для різного завдання (отримання, випуск, зберігання, заповнення тощо).
 • Зберігання вантажів - це полегшить управління ними та їх потоками.
 • Позначення складу  - правильне маркування складу не тільки підвищує безпеку працівників, але й покращує потік товару, а отже і більшу продуктивність.