Портал Всеосвіта створено з метою публікації та обміну інформацією між педагогами, учнями, студентами. На нашому сайті Ви з легкістю знайдете методичні матеріали, конспекти, реферати тощо для проведення занять в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах. За посиланням https://vseosvita.ua/library/ucebno-metodiceskoe-posobie-istoria-ukrainy-1141.html доступний навчально-методичний посібник для ВУЗів з курсу “Історія України”. В посібнику хронологічно та тематично охоплені всі періоди вітчизняної історії, починаючи із давніх часів до сьогодення. Мова написання - російська. Це дає змогу використовувати запропонований матеріал для викладання у російськомовних ВУЗах, для закордонних студентів та для викладання дисципліни в інших країнах.

У посібнику Ви знайдете:

  • рекомендації та матеріали для самостійного опрацювання тем студентами;
  • зміст лекцій;
  • питання до екзамену;
  • хронологія головних періодів та подій історії України;
  • матеріали для семінарів;
  • терміни та визначення;
  • список рекомендованої для опрацювання літератури.

Для вищих навчальних закладів курс “Історія України” є обов’язковим. Він носить не лише освітній характер, а й сприяє розвитку та формуванню національного світогляду, патріотизму, загальної культури суспільства.

Під час проходження курсу студенти мають засвоїти найважливіші історичні факти, ознайомитися з віхами історії, етапами становлення державності на видатними історичними діячами. В посібнику велика увага приділяється національно-визвольному руху, питанню формування національної свідомості, традиціям українського народу.

У матеріалі викладені основні рекомендації щодо самостійної роботи студентів, визначена роль лекцій у організації самостійної роботи. Представлені загальні відомості стосовно побудови інформативних, змістовних лекцій, які буде цікаво слухати студентам.

Використовую опублікований посібник, педагог може налагодити співпрацю з студентами, вірно скласти програму викладання курсу та домогтися позитивних результатів. Також в методичному матеріалі Ви знайдете рекомендації щодо ведення конспектів лекцій, які надалі допоможуть засвоїти надану викладачем інформацію та сприймати новий матеріал з належною попередньою підготовкою.

Окремий розділ посібника присвячений підготовці до семінарських занять.

Рекомендуємо також ознайомитися з рекомендаціями щодо коректної роботи з історичною літературою та документами.

Використовуючи даний навчально-методичний посібник, Ви зможете підвищити ефективність спільної з студентською аудиторією роботи. Виконуючи рекомендації, які стосуються ведення лекцій, семінарів та підготовки матеріалу педагогом і студентами, Ви маєте змогу швидко засвоїти новий матеріал та отримати відмінні результати на заліку чи екзамені.